JENIS PEMBAYARAN

Tunai*Layak untuk rebat 2.5% setahun
atau

Jaminan Bank

Pilihan jika amaun deposit
lebih daripada;
RM2,000


*Tidak layak untuk rebat 2.5%

 

Kembalian deposit

Deposit akan dikembalikan jika anda membatalkan akaun atau menutup akaun sedia ada TNB setelah menolak sebarang amaun tunggakan (jika ada).