DOCUMENTS DOWNLOADS

Get all your TNB-related documents here.

Garis Panduan Saling Sambungan Bekalan Pukal

Buku Panduan Permohonan Bekalan Elektrik (ESAH)

Piagam Pelanggan

Risalah Tenaga Boleh Diperbaharui

Buku Panduan Tenaga Boleh Diperbaharui

Garis Panduan Teknikal untuk Saling Sambungan Penjana Teragih ke Sistem Pembahagian 2018

NEM - Garis Panduan & Jadual

NEM - Garis Panduan Teknikal

Panduan untuk NEDA

Borang Pendaftaran SELCO

Garis Panduan SELCO

Garis Panduan LSS

Bacaan Meter Kendiri

Soalan Lazim Pembayaran Automatik Kad Kredit

Borang Pembayaran Automatik Kad Kredit