PERLOMBONGAN

Definisi

Pengguna perlombongan bermaksud penggunaan kebanyakan tenaga elektrik pengguna digunakan bagi tujuan mengekstrak mineral termasuk aktiviti penggalian.


Lihat tarif

Diskaun

Pelanggan dengan kategori tarif perlombongan layak mendapat diskaun 25% pada bil bulanan mereka.

"Pengguna perlombongan” merujuk kepada pengguna yang mana kebanyakan penggunaan tenaga elektrik digunakan bagi tujuan aktiviti penggalian mengekstrak mineral. Dokumen sokongan daripada Jabatan Geosains dan Mineral, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar diperlukan.

Diskaun 25% ke atas bil bulanan

Bagaimana untuk memohon?

Hubungi Kedai Tenaga berdekatan anda

Kelayakan

Mesti pelanggan kategori tarif perlombongan. Memerlukan dokumen sokongan daripada Jabatan Geosains dan Mineral, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.

Tertakluk kepada terma dan syarat lain.