Jangka masa sambungan bekalan

Secara tipikal jangka masa untuk sambungan bekalan dalam masa 18 bulan

 
 
 
 
Note: T = Tarikh SLA Ditandatangani