JENIS PEMBAYARAN

Bagi Caj Sambungan

Portal myTNB

Bagi permohonan bekalan yang dibuat secara dalam talian

atau

Kaunter Kedai Tenaga

  • Tunai
  • Cek
  • Bank Draf
  • Inden / caj pendaftaran (untuk projek kerajaan sahaja)
  • Kad Kredit